Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1 սլաք-6600-6000-7000

2 սլաք-8300-8000-9000

3 սլաք-9800-9000-10000

4 սլաք-10900-10000-11000

5 սլաք-11800-11000-12000

6 սլաք-12900-12000-13000

Ասա յուրաքանչուր սլաքին համապատասխան թիվը։Այդ թվերից յուրաքանչուրի համար ասա նրա հարևան կլոր հազարյակները։Ո՞ր կլոր հազարյակն է այդ թվին ավելի մոտժժ